2006. május 20-ai alakuló Közgyűlés határozatai
(helyszín: Budapest, Sirius teaház)

1/2006. A társaság egyöntetűen elhatározta a Varázslat Közhasznú Egyesület megalakítását.
2/2006. A Varázslat Közhasznú Egyesület közgyűlésén jelenlévő tagok egyhangú döntéssel az alapszabályt elfogadták.
3/2006. Az Egyesület titkos szavazással egyöntetűen elfogadta Papp Tibor Norbertet az Elnökség elnökének, elnökségi tagoknak Csontos Tímeát és Schutzbach Mónikát.
4/2006. A közgyűlésen a tagok egyhangúlag elfogadták a 400 Ft/hó/tag összeget.
5/2006. A közgyűlésen jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták az Egyesület székhelyeként az 1090, Budapest, Ráday u. 7. III/34. sz. alatti címet, levelezési címnek az 1090, Budapest, Ráday u. 7. III/34. sz. alatti címet.


2006. október 14-ei Közgyűlés határozatai
(Helyszín: Budapest, Sirius teaház)

6/2006. A Varázslat Közhasznú Egyesület közgyűlésén jelenlévő tagok egyhangú döntéssel az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadták.


2007. január 13-ai Közgyűlés határozatai
(Helyszín: Budapest, Sirius teaház)

1/2007. Miután a tavalyi évben tagdíj befizetés még nem volt, a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy az Egyesület a tagdíjakat visszamenőleg ne, hanem csak az idei év januárjától, de mostantól kötelezően szedje.
2/2007. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Németh Gábort elnökségi tagnak, a lemondott Csontos Tímea helyére. Így a 3/2006 határozattal együtt az Egyesület tisztségviselői: Papp Tibor Norbert elnök, Schutzbach Mónika elnökségi tag, Németh Gábor elnökségi tag.
3/2007. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy az Egyesület székhelye mostantól a 7090, Tamási, Építők útja 36. cím alatti ingatlan legyen, és az Egyesület levelezési címe 7090, Tamási, Építők útja 36. legyen. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a székhelyváltásnak megfelelően módosított alapszabályzat egységes szövegét is egyhangúlag elfogadta.


2007. július 25-ei Közgyűlés határozata

4/2007. A Közgyűlés jóváhagyja az elnökség határozatait.


2008. március 24-ei Közgyűlés határozatai

1/2008. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2007. évi közhasznúsági jelentést.
2/2008. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség 2008. évi beszámolóját.


A 2009. április 30-ai Közgyűlés határozatai
(helyszín: székhely)

1/2009. A 2008. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a közgyűlés 101 e Ft eredménnyel, 206 e Ft mérlegfőösszeggel egyhangúlag elfogadta.


A 2010. március 31-ei Közgyűlés határozatai
(helyszín: székhely)

1/2010. A 2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a közgyűlés 38 e Ft eredménnyel, 228 e Ft mérlegfőösszeggel egyhangúlag elfogadta.


A 2011. március 31-ei Közgyűlés határozatai
(helyszín: székhely)

1/2011. A 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a közgyűlés 9 e Ft (veszteség) eredménnyel, 219 e Ft mérlegfőösszeggel egyhangúlag elfogadta.


A 2012. március 31-ei Közgyűlés határozatai
(helyszín: székhely)

1/2012. A 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a közgyűlés 72 e Ft (veszteség) eredménnyel, 147 e Ft mérlegfőösszeggel egyhangúlag elfogadta.


2012. áprilisi Közgyűlés határozatai
(Helyszín Budapest, Sirius teaház)

2/2012. A Közgyűlés titkos szavazással egyöntetűen elfogadta Koncz Nikolettet az Elnökség elnökének, Kiss Virágot és Lévai Teodórát elnökségi tagoknak.
3/2012. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Varázslat közhasznú Egyesület módosított alapszabályzatát.

Megjegyzés: az új elnökség és alapszabály bejegyzése el lett küldve a bíróságra, de a bíróság hiánypótlást kért. Az eredeti jegyzőkönyv is a bíróságon van, másodpéldány nem készült.


2012. augusztus 7-ei Közgyűlés határozatai
(Helyszín: Rábcakapi)

4/2012. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Alapszabályzat egységes szerkezetbe foglalt módosításait.
5/2012. A közgyűlés Koncz Nikolett javaslata alapján létrehozza a Felügyelő Tanácsot, és elfogadja a Koncz Nikolett által javasolt új vezetési rendet az Egyesület által fenntartott webhelyeken. Ennek részleteit a fórumon kell közzétennie.

Megjegyzések:
(1) Alapszabály (hiánypótló) módosításait a bíróság kérte az elindult bejegyzés miatt, de végül módosítások nem lettek beadva a bíróságra, vagyis a bejegyzés meghiúsult.
(2) A Felügyelő Tanács nem a PTK 3:82. §-ban szereplő felügyelőbizottságot jelenti, hanem az Egyesület álltal fenntartott weboldalak felügyeleti szervét.
(3) A Koncz Nikolett által javasolt és a közgyűlés által jóváhagyott webes vezetési rend 2012. augusztus 14.-én közzétett dokumentuma itt olvasható.2013. március 30-ai Közgyűlés határozatai
(Helyszín Budapest, Sirius teaház)

1/2013. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2012. évi pénzügyi beszámolóját.
2/2013. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2013. évi pénzügyi tervet.
3/2013. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2012. évi közhasznúsági jelentést.
4/2013. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2012. évi elnökségi határozatokat.
5/2013. A Közgyűlés titkos szavazással egyöntetűen elfogadta Koncz Nikolettet az Elnökség elnökének, Kiss Virágot és Lévai Teodórát elnökségi tagoknak.
6/2013. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Varázslat közhasznú Egyesület módosított alapszabályzatát.

Megjegyzés: a megválasztott Elnökség és a módosított Alapszabály bírósági bejegyzése ügyvéd hiányában nem sikerült.


A 2013. március 31-ei Közgyűlés határozatai
(helyszín: székhely)

7/2013. A 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a közgyűlés 84 e Ft  eredménnyel, 232 e Ft mérlegfőösszeggel egyhangúlag elfogadta.


A 2014. április 19-ei Közgyűlés határozatai
(helyszín: Budapest, Sirius teaház)
(Jelen van 9 egyesületi tag a 17-ből, így a Közgyűlés határozatképes)

1/2014. Az Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta az új elnökség tagjait: Király József (elnök), Koncz Nikolett (elnökségi tag), Kerekes Fanni (elnökségi tag)
2/2014. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alapszabályzat módosításait.
3/2014. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a tagdíjelmaradásokat visszamenőleg csak az idei évtől kell fizetni.

Megjegyzések:
(1) A módosított alapszabályzat és a megválasztott elnökség bejegyzése folyamatban.
(2) A közgyűlés előtt ezt a levelet kapta meg az Egyesület minden tagja. Akik nem tudtak ott lenni a közgyűlésen, azok is 48 órán belül chaten nyilatkozták (mindenki!), hogy elfogadják a változásokat a levélben javasoltak szerint.A 2014. május 18-ai Közgyűlés határozatai
(helyszín: székhely)

4/2014. A 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a közgyűlés 2 e Ft eredménnyel, 235 e Ft mérlegfőösszeggel egyhangúlag elfogadta.