A Felügyelő Tanács Működési Szabályzata
(Jóváhagyta a Varázslat Közhasznú Egyesület Elnöksége az 5/2014/E határozatában)


I. Ki és mivel bízza meg a Felügyelő Tanácsot, és ki nevezi meg tagjait, illetve kinek tartozik a Felügyelő Tanács elszámolással?

A 2012. augusztus 7-ei Közgyűlés határozatban (5/2012.) létrehozta a Felügyelő Tanácsot (továbbiakban FT), annak érdekében, hogy az Egyesület által fenntartott webes, online közösségekben (továbbiakban webes közösségek) az Egyesület célkitűzései megvalósuljanak az Egyesület Alapszabályzatában lefektetett keretek között.

Az azóta felmerült kérdések és problémák tisztázása érdekében a 2014. április 19-ei Közgyűlésen megválasztott új Elnökség (mivel az Alapszabályzat szerint köteles végrehajtani a Közgyűlés határozatait, továbbá az Alapszabályzat szerint az Elnökségnek kell elfogadni a működési szabályzatot) az FT működési szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:

 1. Az FT feladata, hogy a webes közösségeket és azok honlapjait az Alapszabályzattal és az Egyesület hagyományaival és szellemiségével összeegyeztethető keretek között tartsa, és az Egyesület céljainak megfelelően építse.
 2. Az FT három tagú, melyben kötelezően jelen kell lennie az egyik elnökségi tagnak, egy táborszervezőnek, és az Elnökség által megbízott programozónak, vagy egy  olyan adminisztrátornak, akinek személyével az Elnökség mellett a programozó is egyetért.
 3. Az FT tagjait az Elnökség nevezi ki a 2. pontnak megfelelően, az FT munkáját az Elnökség felügyeli, fegyelmi ügyeit az Elnökség végzi az Alapszabályzatnak megfelelően.
 4. Az FT évente elszámol a Közgyűlésnek munkájáról.
 5. Az FT határozza meg a webes közösségek belső működésének szabályait. Az FT egyhangú döntéssel fogad el szabályt. Az FT csak olyan szabályt fogadhat el, ami összeegyeztethető az Egyesület Alapszabályzatával, céljaival, hagyományaival, szellemiségével és a hatályos jogszabályokkal.
 6. A webes közösségek fegyelmi kérdéseiben az FT köteles eljárni egyhangú döntéssel. Az FT döntései a webes közösségek minden érintett tagjára kötelező érvényűek.
 7. A webes közösségek rendjéért és az Alapszabályzatnak megfelelő működéséért, függetlenül attól, hogy mi a webes közösség belső, az FT által jóváhagyott vezetési rendje, az FT felel.
 8. Egyesületi tag írásban indokolt panaszt tehet FT tag, vagy a teljes FT ellen az Elnökségnek. Ilyenkor az Elnökség köteles megvizsgálni a panaszt, és ha az jogos, akkor fegyelmi eljárást kell végrehajtania.

Az FT ellenőrző szerve tehát közvetlenül az Egyesület Elnöksége, közvetetten pedig a Közgyűlés. Az Elnökség bízza meg, vagy váltja le az FT tagjait, és az Elnökség felé lehet panasszal fordulni az Egyesület tagjainak, ha az FT nem ennek a szabályzatnak megfelelően végzi a feladatait.


II. Milyen szempontok alapján keretezi az FT az Egyesület által fenntartott webes közösségeket?

"Az FT feladata, hogy a webes közösségeket és azok honlapjait az Alapszabályzattal és az Egyesület hagyományaival és szellemiségével összeegyeztethető keretek között tartsa, és az Egyesület céljainak megfelelően építse."

Az említett keretek meghatározásának két véglete lehetséges, a centralizált, és az anarchikus - az FT ezek egyikét sem kívánja követni, mert:

 • a centralizált, sokak által diktatórikusnak nevezett végletben az FT nem kéri ki döntéseihez a közösség véleményét, hanem meghozza azokat, és ezek a közösségre nézve kötelezőek.

  Ennek a végletnek előnye, hogy bizonyosan az FT által meghúzott keretek között marad a közösség, és abba az irányba fejlődik, amit az FT kijelöl, hátránya azonban az, hogy a közösség tagjainak igénye nincs figyelembe véve a döntések meghozatalában, ami hosszútávon mindenképpen a közösség rovására megy.

 • az anarchikus, sokak által hibásan demokratikusnak nevezett végletben az FT szerepe csupán formális, jelen van, legfeljebb tanácsot ad, de minden kérdésben a közösség dönt szavazás alapján.

  Ennek a végletnek előnye, hogy a közösség igényei maximálisan szem előtt vannak tartva, hátránya viszont az, hogy semmi nem garantálja a döntések mögötti, az Egyesületnek megfelelő célirányosságot, és az Alapszabály és az Egyesület szellemisége által meghúzott keretek így bármikor átléphetők. Mivel egy ilyen, kontroll nélküli irányítás csakis a pillanatnyi vezetők döntései által működik, ezért nem garantál a közösségnek semmiféle stabilitást, vagyis hosszú távon ez a véglet is a közösség rovására megy.

Minthogy a közösség épülését egyik véglet sem teszi lehetővé, ezért a Felügyelő Tanács pozíciója e két rossz véglet között helyezkedik el az alábbiak szerint:

 1. Az FT-nek úgy kell meghatároznia az említett kereteket, hogy a közösség véleményét demokratikus módon kifejezhesse.

  Így egyfelől a közösség tanulja, és felfedezi a demokratikus szellemiséget és kultúrát (ami maximálisan összeegyeztethető az Egyesület célkitűzéseivel), másfelől az FT-nek láthatóvá válnak a közösségi igények.

 2. Azt azonban az FT maga határozza meg, hogy mely döntésekben, milyen módon és milyen mértékben veszi figyelembe a közösség véleményét. Ebbe a közösségnek beleszólása nincs!

  Ez pedig lehetővé teszi a Fórumos közösségben a stabilitást, a közösség rendjének fenntartását, a közösség az Egyesület hagyományainak és céljainak megfelelően tud fejlődni, és nem lépjük túl az Egyesület Alapszabályzatának és szellemiségének kereteit.

 3. Az FT céljai közé tartozik (az Egyesület céljainak megvalósulása mellett) a közösség helyes demokratikus érzékének fejlesztése is.

  Ez biztosítja azt, hogy az FT hosszútávon egyre inkább teret tud adni a közösségi véleményeknek, vagyis az FT nagyon is célirányosan alkalmazza a 2. pontban leírt jogát.


III. Hogyan valósítja meg az FT ezen vezetési szempontokat a Bagolykő Mágustanodában és annak Fórumán?

Kétségtelen, hogy az Egyesület által fenntartott legfontosabb weboldal és webes közösség a Bagolykő Mágustanoda és Fórum (továbbiakban röviden Fórum). Az Egyesület hagyományai ugyanis ezen weboldal és közösség 2003-ig visszanyúló történetéből eredeztethetőek, és ezt az FT-nek mindig szem előtt kell tartania, amikor a Fórum működési szabályzatát meghatározza.

Az FT feladata tehát az, hogy az Alapszabályzatnak és a hagyományoknak megfelelően határozza meg a Fórum működési szabályzatát, továbbá felügyelje a Fórumot, hogy az ennek megfelelően működjön. Figyelje a közösség igényeit, amit adott esetben a közösség demokratikusan is kifejezhet, és lehetőség szerint valósítsa is meg ezeket az igényeket. Segítse a közösség fejlődését a fentebb meghatározott célok felé. Fegyelmi vétségek esetén pedig méltányosan, de határozottan járjon el, szem előtt tartva a közösség érdekeit és lehetőség szerint a vétséget elkövető személy fejlődését is.
Kik a Felügyelő Tanács tagjai?

Az Elnökség jelenleg az alábbi személyeket nevezte ki FT tagnak:

 • Hűvösvölgyi Napsugár (Kerekes Fanni, elnökségi tag)
 • William Steve Livingstone (Németh Gábor, táborszervező)
 • Doléance Arslí na Fírinne (Laták Ivett, adminisztrátor)